Najlepsze trasy narciarskie w Polsce

Planując barwnie spędzony czas w ośrodku narciarskim warto wiedzieć które z
nich mogą zachwycić nas najbardziej imponującymi trasami. Rozsądną rzeczą
w takiej sytuacji jest zapoznanie się z wieloma źródłami informacji, ponieważ
praktyka pokazuje, że administratorzy ośrodków narciarskim koloryzują niekiedy
walory oraz dane dotyczące pobliskich tras.

Jedna z metod pozwalających zweryfikować takie informacje polega na
wykorzystaniu usługi Google Earth, a mianowicie dostępnego w niej narzędzia
‘linijka’. Za jego sprawą można zweryfikować długość trasy i również poprzez tę
funkcję serwisy przygotowujące zestawienia zdobywają dane na ich temat. Przy
takiej praktyce dokonuje się rzecz jasna zaokrągleń, jakkolwiek jednak margines
błędu podobnych pomiarów jest niewielki i nie ma znaczącego wpływu na
poprawność zestawień – najlepsze trasy narciarskie w polsce.

Pomiary takie obejmują odległość od najwyższej ulokowanej stacji – do tej, która
położona jest najniżej. Wartość pomiaru opisuje długość najkrótszej linii która
łączy wspomniane punkty. Istotną informacją jest również nachylenie trasy
wyrażane w procentach.

1/ Trasą o najbardziej imponującej długości w naszym kraju jest odcinek
wiodący z Kasprowego Wierchu, przez Kocioł Goryczkowy, do miejscowości o
nazwie Kuźnice. Trasa ta przedstawia wysoki poziom trudności i korzystanie z
niej nie jest rekomendowane początkującym narciarzom. Na palecie oznaczeń
poziomów trudności przypisano jej kolor czarny. Kolejną ciekawostką dotyczącą
tej trasy jest fakt, że jej punkt startowy ulokowany jest na wysokości niemal
dwóch tysięcy metrów. Także rozbieżność pomiędzy wysokością punktu
startowego a mety jest nietypowa – wynosi ona niemalże kilometr. To również
rekord w kontekście tras narciarskich znajdujących się w naszym kraju. Trasa ta
nie podlega sztucznemu naśnieżaniu przez wzgląd na fakt, iż znajduje się ona
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w wyniku czego objęta jest
ochroną środowiska. Dlatego też dostępne na niej warunki zależne są od
hojności pogody. W konsekwencji tego jest ona przejezdna na całym odcinku
wyłącznie wtedy, gdy zima jest bardzo śnieżna.

2/ Kolejną imponującą trasą dla narciarzy dostępną w naszym kraju jest odcinek
wiodący od szczytu Pilska do stacji Baba w jej dolnym punkcie. Początek trasy
ulokowany jest na wysokości 1456 metrów, zaś jego meta uplasowana jest na
wysokości 699 metrów. Szczyt tej trasy osiągalny jest właśnie wyciągami ze
stacji Baba oraz Hala Szczawiny.
3/ Kolejna pozycja na liście dotyczy trasy ze Szczyrku rozpoczynającej się w
pobliżu najwyższego punktu Beskid Śląskich. Otrzymała ona status FIS co
znaczy, że uznano ją za odpowiednią do organizacji zarówno polskich jak i
międzynarodowych turniejów w narciarstwie alpejskim. Szczyt Skrzyczne
ulokowany na wysokości 1257 metrów osiągalny jest poprzez wykorzystanie
kolejek krzesełkowych ze Szczyrku.